jueves, 8 de noviembre de 2018


El TRICOT, o TEIXIT DE PUNT D´ORDIT, és una família de mètodes de teixir en què el fil "zizagueja" al llarg de la longitud del teixit, és a dri, les rengleres adjacents de teixit de punt, en lloc d´una sola fila ("curs").

En contraposició, el teixit de punt a través de l´ample de la tela es denomina teixit de punt de trama.Amdós permeten una varietat important de punts i de motius, tant a mà com a màquina.